CARTA PEN

 

                                    CARTA P.E.N. INTERNATIONAL 

1. Literatura nu cunoaşte frontiere şi trebuie să rămână o formă de comunicare curentă între oameni, în pofida oricăror tulburări politice şi internaţionale.

2. În toate împrejurările şi mai ales în vreme de război, operele de artă, patrimoniul umanităţii în general, trebuie să rămână neafectate de pasiunile naţionale sau politice.

3. Membrii P.E.N. trebuie să utilizeze în toate împrejurările influenţa pe care o au în scopul de a favoriza buna înţelegere şi respectul reciproc dintre naţiuni; ei se angajează să înlăture ura de rasă, de clasă, şi naţională şi să susţină idealul unei umanităţi care trăieşte în pace, în lumea noastră care este una comună pentru toți.

4. P.E.N. susţine principiul transmiterii nestingherite a ideilor în cadrul fiecărei naţiuni, ca şi între naţiuni, iar membrii săi se angajează să se opună oricărei forme de obstrucţionare a libertăţii de expresie în cadrul ţării sau comunităţii din care fac parte, ca şi în lume, de câte ori este cazul. P.E.N. este în favoarea presei libere şi se opune cenzurii arbitrare în timp de pace. Consideră că evoluţia necesară a lumii către o ordine politică şi economică mai organizată și mai armonioasă cere în mod imperativ un spirit critic liber faţă de guverne, administraţii şi instituţii. Pentru că libertatea înseamnă constrângere voluntară, membrii se angajează să se opună posibilelor aspecte negative ale presei libere, cum ar fi prezentarea mincinoasă, falsificarea cu intenţie şi expunerea deformată a faptelor din motive politice şi personale.