Nicolae COANDE

Nicolae Coande s-a născut la Osica de Sus, în Olt, pe 23 septembrie 1962. Locuieşte în Craiova, unde propune întâlniri cu scriitori, poeţi şi artişti – pentru ca gustul literaturii şi aroma prieteniei să nu piară în oraş.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Secretar literar al Teatrului Naţional Craiova. Are un master în filozofie la Universitatea din Craiova (2010).

A debutat cu placheta de poeme În margine (Ed. Ramuri, 1995), premiată de Uniunea Scriitorilor din România. Pentru aceeaşi carte a primit, anterior, Premiul Festivalului „Nichita Stănescu”, Turnu Severin (președinte de juriu, Cezar Ivănescu).

A mai publicat Fincler, (Ed. Ramuri, 1997), Premiul Filialei Craiova a U.S.R.; fundătura homer (Ed. Dacia, 2002), Premiul Uniunii Scriitorilor; Folfa (Ed. Vinea, 2003), Vînt, tutun şi alcool (Ed. Brumar, 2008), Femeia despre care scriu (Ed. Măiastra, 2010), VorbaIago, antologie de versuri (Ed. Măiastra, 2012), Persona, antologie de versuri (Ed. Măiastra, 2013), Nu m-au lăsat să conduc lumea (Casa de editură Max Blecher, 2015), Plagiator. 1962 (Ed. Măiastra, 2017), Plagiator.1962 (Ed. Măiastra, 2017).

Premiul pentru poezie al revistei „Ramuri” (1988, 2006). Premiul „Petre Pandrea” al revistei „Mozaicul” (2004), Premiul pentru eseu al revistei „Argeş” (2013), Premiul revistei „Hyperion” (2013), Premiul Radu Enescu pentru eseu şi poezie al revistei „Familia” (2017).

Publicistică și eseuri: Fereastra din acoperiş. Un anotimp în Westfalia, (Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, 2005); Celălalt capăt – interviuri (Ed. Curtea Veche, 2006), Revanşa chipurilor (Ed. Măiastra, 2009), Intelectualii români și Curtea Regelui (Ed. TracusArte, 2011), Caietele „Colocviilor Ion D. Sîrbu”, coordonator (Ed. MJM, 2014), Dumnezeu poet şi protector al lumii (Ed. TracusArte, 2016).

 

 Burse literare oferite de fundații occidentale: Fundaţia „Heinrich Böll” (Köln), noiembrie 2003-februarie 2004; Fundaţia „Künstlerdorf Schöppingen”, iulie-august 2008, „quartier 21”, Viena, decembrie 2014-ianuarie 2015, Chateau de Lavigny, Elveţia, august+septembrie 2017.

În noiembrie 2012 a fost invitat de Goethe Institut Berlin la reuniunea experților în teatru din sud-estul Europei, pe tema teatrului documentar.

Este prezent în câteva antologii lirice din țară și străinătate: Gefährliche Serpentinen – Rumänische Lyrik der Gegenwart, Druckhaus Verlag, Berlin 1998, coordonată de Dieter Schlesak; Jahreszeiten, Tagesanbrüche. Literatur und Kunst im Heinrich-Böll-Haus Langenbroich, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, 2006; Cele mai frumoase 100 de poezii ale românilor despre ei înșiși și țara lor, antologie alcătuită de Petru Romoşan, Editura Compania, 2001; O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul XX, Marin Mincu, Ed. Pontica, 2007; Cele mai frumoase poeme din 2010, Editura Tracus Arte, 2011, selecţie de Claudiu Komartin şi Radu Vancu; Of Gentle Wolwes, Calypso Edition, New York, 2011, selecţie şi traducere de Martin Woodside; The Vanishing Point that Whistles, Talisman Press, USA, 2011, selecție și traducere de Adam Sorkin, Doru Paul Mugur și Claudia Serea;  Moods & Women & Men & Once Again Moods. An Anthology of Contemporary Erotic Romanian Poetry, editor Ruxandra Cesereanu&Margento, Tracus Arte Press (Romania) and Calypso Editions (USA), 2015.

Poeme traduse în antologii și reviste din Germania, SUA, Belgia, Serbia, Turcia, Slovenia, Albania.

 

Nicolae Coande (b. September 23rd, Osica de Sus, Olt county) is a Romanian poet and essayist. He lives in Craiova in South Romania where he regularly hosts widely covered literary readings and poetry events that help keep the taste for literature and friendship’s flavor alive in the city.

 

He debuted in 1986, in Ramuri literary magazine, after having been published in the columns of Familia and Luceafărul by Ana Blandiana and Ion Gheorghe, respectively. He read, in 1986, at the Ramuri literary circle led by Marin Sorescu. In 1988, Marin Sorescu handed him the Ramuri magazine’s award for his debut.

Editorially, his debut occurred with the On the Edge booklet (Ramuri publishing, 1995), which was subsequently awarded by the Romanian Writers’ Union. For that same book he had also received the “Nichita Stănescu” Festival Award in Turnu Severin, by a panel of jurors presided by Cezar Ivănescu.

 

He has been a member of the Romanian Writers’ Union since 1996, and a member of PEN Club Romania since 2016. He has an MA in Sociology and Philosophy from the University of Craiova. Since 2008 he has been a dramaturge at the National Theater “Marin Sorescu” of Craiova, and an editor-founder of the theater’s cultural magazine, SpectActor, since 2006.

 

Coande has been producing and hosting (2009-present) the SpectActor meetings at the National Theater of Craiova. He was also the coordinator of “Sundays of Poetry in the Theater” (2010-2016), “The Artist in His Times” (2015), which are dedicated to singular artists from Craiova. Currently, he coordinates the “Playwrights’ Club” events which aim to promote reading shows, and the “Poets’ and SpecActors’ Gatherings of Craiova” which aims to periodically reunite poets from Craiova and from around the country to discuss and debates on themes and subjects of poetry. From 2010 until 2014 he produced and hosted encounters between the public and Romanian and foreign writers within a project called “Writers at Tradem”.

 

In November 2012 he was a guest of the Berlin Goethe Institut at the reunion of theater experts from South-Eastern Europe, which focused on the subject of documentary-theater.

 

He has participated in some poetry festivals from Austria, Serbia, Romania, is featured in several international poetry anthologies, and has benefited from several literary scholarships in Germany, Austria and Switzerland.

 

 

Poetry

 

On the Edge (În margine), poetry (Ramuri Publishing, Craiova, 1995); Fincler, poetry (Ramuri Publishing, Craiova, 1997); The Dead-End Road Named Homer (fundătura homer), poetry (Dacia Publishing, 2002); Folfa, poetry (Vinea Publishing, Bucharest, 2003); Wind, Tobacco and Alcohol (Vânt, tutun și alcool), poetry (Brumar Publishing, Timișoara, 2008); The Woman that I Write About (Femeia despre care scriu), poetry (Măiastra Publishing, Tg. Jiu, 2010); VorbaIago, poetry anthology, afterword by Al. Cistelecan (Măiastra Publishing, Tîrgu Jiu, 2012; Persona, poetry anthology, afterword by Mircea A. Diaconu (Măiastra Publishing, Tîrgu Jiu, 2013); They Just Wouldn’t Let Me Run the World (Nu m-au lăsat să conduc lumea), poetry (Max Blecher Publishing, Bucharest, 2015); Plagiator. 1962, poetry (Măiastra Publishing, Tîrgu Jiu, 2017)

 

 

Other works

 

The Window from the Roof. A Season in Westphalia (Fereastra din acoperiș. Un anotimp în Westfalia), travel notes (Fundația Scrisul Românesc Publishing, Craiova, 2005); The Other End (Celălalt capăt), interviews (Curtea Veche Publishing, Bucharest, 2006); The Rematch of Countenances (Revanșa chipurilor), editorials (Măiastra Publishing, Tg. Jiu, 2009); The Romanian Intellectuals and the King’s Court (Intelectualii români și Curtea regelui), editorials (Tracus Arte Publishing, Bucharest, 2011); God, Poet and Protector of the World (Dumnezeu poet și protector al lumii), essays (Tracus Arte Publishing, Bucharest, 2016)

 

 

Poetry anthologies

 

Gefärliche Serpentinen Rumanische Lyrik der Gegenwart, Galrev Verlag Berlin, 1998, volume coordinated by Dieter Schlesak

Jahreszeiten, Tagesanbrüche. Literatur und Kunst im Heinrich-Böll-Haus Langenbroich. Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung. Berlin 2006

The most beautiful 100 poems of Romanians about Themselves and Their Country (Cele mai frumoase 100 de poezii ale românilor despre ei înșiși și țara lor), anthology selected by Petru Romoșan, Compania, 2001

A Critical Panorama of Romanian Poetry in the 20th Century (O panoramă critică a poeziei românești din secolul XX), Pontica Publishing, 2007, Marin Mincu

Writers on the Royal Path (Scriitori pe calea regală), Brumar Publishing, 2008

The Most Beautiful Poems of 2010 (Cele mai frumoase poeme din 2010), Tracus Arte Publishing, 2011, selected by Claudiu Komartin și Radu Vancu

The Anthology of the Literary Colony Čortanovci, The Society of Serbian Writers (SKD) Belgrade, 2010

Of Gentle Wolwes, Calypso Edition, New York, 2011, selected and translated by Martin Woodside

The New New Poetry. An Anthology of Romanian Postmodern Poetry (Noua poezie nouă. O antologie a poeziei române postmoderne), selected by Dumitru Chioaru, Limes Publishing, 2011

The Vanishing Point that Whistles: An Anthology of Contemporary Romanian Poetry, editors Paul Doru Mugur & Adam Sorkin & Claudia Serea, Talisman Houses, USA, 2011.

Moods & women & men & once again moods: an anthology of contemporary Romanian erotic poetry (TracusArte&Calypso Edition, 2015).

 

Awards

 

“Ramuri” Literary Magazine Award for Poetry, 1988

Debut Award from the Romanian Writers’ Union, 1995

The Writers’ of Craiova Association Award, 1997

The Writers’ Union of Romania Award, 2002

The Petre Pandrea Poetry Award from “Mozaicul” Magazine, 2004

The “Ramuri” Magazine Poetry Award, 2006

The “Hyperion” Magazine Poetry Award, 2012

The “Argeș” Magazine Essay Award, 2012

The “Radu Enescu” Award for Essay and Poetry from the Familia Magazine, 2017

 

 

Literary residences

 

He has been writer-in-residence in several countries: Stiftung ‘Heinrich Böll’, Cologne, Germany (November 2003- February 2004); Stiftung Künstlerdorf Schöppingen, NRW, Germany (July – August 2008)- http://www.stiftung-kuenstlerdorf.de/index.html; quartier21 (MQ Wien), Vienna, Austria (December 2014 – January 2015) http://www.quartier21.at/artists-in-residence/artists/; Chateau de Lavigny, Switzerland (August – September 2017) http://www.chateaudelavigny.ch/readings/

 

 

Literary references

 

“In a literary era influenced by minimalism and the 2000s miserable aesthetics, Nicolae Coande is brave enough to cultivate a maximalist poetry, to dig up from the subterranean of literary history where the romantic myth of the Messianic poet seemed damned to remain forever buried, and to reconstruct the existential dignity of the poetic act, associating it with a state of meditation similar to what the sacred generates… Nicolae Coande’s book has the feeling of a survival manual whose pages are split (while waiting for the Apocalypse evoked in the final poem) between revolt and resignation. And the poet proves that you can make good poetry against the current too, proving himself an artist with personality, who isn’t easily seduced by the sirens of <newness at all costs>”

 

Octavian Soviany

***

 

“Nicolae Coande’s positioning ‘on the edge’ has a different meaning, though: that of refusing to strike a deal with the devil. The poem’s wraths take on the vigor and resonance of anathema. Divided between ‘sarcasm and ideal’, pushed by the times’ moral collapse into prophetic, vitriolic rebuke, maintaining a fragile balance, measuring disillusion and hope, edgy and profound despite several rhetorical exaggerations, Nicolae Coande’s poetry doesn’t go back inside the book once you’ve closed the book.”

 

  1. Nimigean

 

***

 

“Despite being well fixed in the classifications of the 90s generation, Nicolae Coande has little in common with his peers: he doesn’t practice the programmatic mixture of genres and registers like Cristian Popescu, he isn’t an athlete of infernal descents like Ioan Es. Pop, nor is he a bibliophile and playful spiritualist like O. Nimigean, nor a narcissistic anarchist like Daniel Bănulescu, and he doesn’t combine sex with metaphysics like Mihail Gălăţanu, etc. Being, without a doubt, a representative of the 90s generation, he is unlike any of his just as representative peers (which is, I rush to clarify, as positive and fortunate as can be)… His poetry is fed from the great Utopian poetry that the contemporary episteme prides (in vain, it would seem, by looking from the perspective of Coande’s poetry) to have deconstructed.”

 

Radu Vancu

 

***

 

“18 years after his debut, 6 poetry volumes and two admirably constructed anthologies later, Coande is one of the poetic consciences of the present times that force careful reconsideration, even more so as these two recent anthologies, published in consecutive years, offer a landscape of the rigor and self-critical lucidity of an ample contemporary poet.”

 

Claudiu Komartin

 

***

 

“Nicolae Coande is an unpredictable poet in his aesthetic attitude, equal to himself ethically, surprising in his formulas, cynical in regards to beauty, tender with the moon which pierces his heart. If I were to associate him with other ‘poetics’ I’d probably think of Jose Lezama Lima, Fernando Pessoa or, closer to home, of Eugen Suciu or Virgil Mazilescu. ‘The poetic landscape’ of Nicolae Coande, as Jankélévitch would say, is a sea of irony where islands of tragedy float.”

 

Adrian Alui Gheorghe, Conta

 

***

 

“Nicolae Coande is a poet of immense intensities who offers his body to the cause as a sacrifice brought to the spirit, but also the spirit as a sacrifice to the body in the inextricable unity of the poetic being.”

 

Gheorghe Grigurcu

 

***

 

“Coande writes, in essence, from the edges of death: not against it, but in complicity with it – his poetry is, after we’ve surpassed all the extremely intelligent labels set on him, a carefully controlled thanatophilia.”

 

Ştefan Borbely, Contemporanul

 

Nicolae Coande http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Coande