Adunarea Generală a PEN România 2023. Alegeri & premii

Membrii PEN România – fotografie la Adunarea Generală (noiembrie 2023)

La Adunarea Generală Pen România, din 24 noiembrie 2023, au avut loc alegeri. Actuala conducere votată este următoarea: Ruxandra Cesereanu – Președintă; Cosmin Perța – Vicepreședinte; Secretar General – Mariana Gorczyca ; Magda Cârneci, Radu Vancu, Miruna Vlada, Bogdan Ghiu – membri în Consiliul Director. Au fost confirmați doi membri supleanți: Claudiu Komartin, responsabil de relația PEN România cu Festivalurile de literatură; și Gelu Vlașin, responsabil cu publicitarea PEN.

Tot în cadrul Adunării Generale, cartea Mihaelei Miroiu, Aripi și rădăcini (Polirom, 2022) a primit Premiul PEN România, cu Laudatio rostit de Ruxandra Cesereanu.

Iar cartea lui Dan Horațiu Popescu, “Pentru o istorie a P.E.N. Clubului Român – Anii cei dintâi 1922-1925”, a primit Premiul Special, cu Laudatio rostit de Mariana Gorczyca.

Mihaela Miroiu,
rostind discursul de recepție al Premiului PEN România (noiembrie 2023)

În cazul volumului semnat de Mihaela Miroiu, autoarea mărturisește în preambul că este o carte duală, pe de o parte autobiografică (Feminismul este umanism cu femei incluse – partea I), pe de altă parte, civică și activistă (Nu putem trăi cu mai puțină libertate – partea II). Este rezultatul unei căutări identitare care ar putea avea darul să catalizeze și questa altora, ceea ce nu este puțin lucru.

Dan Horațiu Popescu,
rostind discursul de recepție al Premiului PEN România (noiembrie 2023)

În cazul volumului semnat de Dan Horațiu Popescu, este vorba de un demers universitar, o muncă de cercetare extrem de migăloasă, care acoperă începuturile PEN Clubului Român; în baza acestei cercetări aflăm că actul de naștere al organizației Pen România, prima atestare documentară, a fost Scrisoarea Diplomatului Marcu Beza către Catherine Amy Scott, secretara și inițiatoarea primului Club PEN din lume.