Apel de reconciliere între scriitori

       Cînd în comunitatea scriitoricească se conturează poziții ireconciliabile, responsabilitatea față de modul în care societatea percepe demnitatea civică a scriitorului și a literaturii este totuși comună.

În acest sens, este vital ca publicul să nu rămînă cu impresia unei ciocniri a ambițiilor, degenerînd în ceea ce englezul numește „a face comerț cu insulte”.

O asemenea situație poate fi evitată cu siguranță dacă toți cei implicați, chiar dacă de pe poziții incompatibile, se vor strădui să pună accentul pe principiile și ideile care îi animă.

Sentimentul unui război civil literar legat strict de redistribuirea resurselor îi poate aliena profund pe cititori. Dimpotrivă, confruntarea unor intelocutori care argumentează cu pasiune pentru valorile, viziunile și proiectele lor poate să redeștepte încrederea în relevanța socială a literaturii.

De asemenea, într-un moment în care civilizația democratică este pusă la grea încercare în zone din imediata noastră apropiere, este important să ne amintim că, dincolo de tot ceea ce ne desparte, avem o responsabilitate comună față de cauza libertății cuvîntului. Să ne lăsăm inspirați – și, astfel, moderați în polemicile noastre interne – de exemplul acelor confrați care, deși se exprimă în alte limbi, duc, cu riscul vieții, cu mari suferințe și privațiuni personale, o dramatică luptă împortiva dictaturii, a violenței și cruzimii, luptă care, în mod cert, este și a noastră.

PEN Romania își propune să ofere un spațiu de reflecție, deschis tuturor, asupra valorilor definitorii ale etosului scriitoricesc și a modului în care profesarea acestora contribuie la crearea unei societăți mai empatice, mai libere, mai creative, într-un cuvînt, mai umane.

PEN ROMÂNIA