Apel PEN România cu privire la degradarea dezbaterii publice din societatea noastră

Principala misiune a organizației internaționale PEN este aceea de a apăra libertatea de exprimare, peste tot unde este îngrădită, amenințată sau sufocată. Exercitarea plenară a profesiunii de scriitor depinde direct de respectul public acordat acestei valori cardinale a democrației. În egală măsură, asociația PEN România are datoria morală să reacționeze ori de cîte ori libertatea de exprimare este invocată pentru a cauționa discursuri ale urii.

Degradarea dezbaterii publice înregistrată în ultimul timp în societatea românească este un exemplu pentru conflictul extrem de îngrijorător ce se poate naște între litera și spiritul libertății de exprimare.

Teorii ale conspirației dintre cele mai iraționale, dublate de etalarea unui naționalism agresiv, nu mai sînt astăzi apanajul unor militanți obscuri pentru cauze obscure, ci sînt preluate de reprezentanți ai unor partide politice importante, de formatori influenți de opinie, de persoane care au deținut funcții de răspundere în stat. Pe această linie se înscrie, bunăoară, demonizarea Fundației pentru o Societate Deschisă în perioada campaniei electorale recent încheiate. Subvenționată de omul de afaceri și filantropul american George Soros, această organizație a acordat mii de burse de studiu și cercetare tinerilor români în anii 1990-2000 și a finanțat programe cu totul meritorii de dezvoltare a participării civice în România, care funcționează pînă în prezent. A transforma pe cei care au beneficiat de ajutor din partea acestei fundații în „sorosiști” trădători de țară este nu doar o absurditate, ci o incitare directă la discriminare și ură.

Un asemenea climat pare să ne întoarcă la cele mai regretabile momente ale anilor 1990. Este de neînțeles cum din memoria noastră colectivă pare să se fi șters faptul că manifestările de agresivitate xenofobă au izolat România în plan internațional și au alimentat conflicte interne care, la rîndul lor, au întîrziat dramatic dezvoltarea democratică, dar și dezvoltarea economică a societății noastre.

Nu putem să nu observăm cu îngrijorare asocierea acestui climat intern cu apariția unor tensiuni în relațiile cu Ungaria vecină. În acest context, ne simțim obligați să amintim că relația constructivă dintre cele două state a reprezentat o contribuție însemnată la stabilitate și progres în partea răsăriteană a Europei. În consecință, atît statele, cît și societățile noastre civile au responsabilități majore în menținerea echilibrului regional și general-european.

Contînd și pe solidaritatea colegilor noștri maghiari, ne propunem să amintim, prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție, faptul că viitorul nostru comun se poate construi nu prin exacerbarea concurențială a narațiunilor naționale, ci prin concentrarea pe acele valori ale drepturilor și libertăților persoanei umane care reprezintă și nucleul de valori al Chartei PEN, pe care se întemeiază acțiunea PEN International în lumea întreagă.

PEN ROMÂNIA

(text aparut initial In Observator Cultural)
http://www.observatorcultural.ro/articol/apel-pen-romania-cu-privire-la-degradarea-dezbaterii-publice-din-societatea-noastra/