Atentatele de la Paris din 13 noiembrie 2015

PEN Club România condamnă cu toată vehemența atentatele sângeroase care au avut loc la Paris în noaptea de 13 noiembrie.

Aceste acte barbare continuă la o scară mult mai mare crimele de la Charlie Hebdo din Paris din ianuarie 2015.

Aceste atacuri minabile vizează destabilizarea valorilor fundamentale ale Franței – idealurile de democrație, libertate, egalitate, fraternitate și laicitate a structurilor statale. Deasemenea, întrucât a fost atacată o sală de concert, a fost vizată o altă valoare fundamentală, libertatea de expresie. Acestea sunt și valorile lumii occidentale și ale Uniunii Europene din care facem parte.

Ne exprimăm compasiunea pentru familiile îndoliate și pentru apropiații celor 129 de persoane care au fost ucise în atentate, ca și pentru sutele de persoane rănite.

PEN Club România își reafirmă, în aceste tragice circumstanțe, solidaritatea cu poporul francez și atașamentul pentru principiile mai sus menționate, ca și pentru respectul tuturor ființelor umane indiferent de origine și religie.

Rolul literaturii, al artelor și al culturii în general în cultivarea democrației devine cu atât mai important, mai vital. PEN România își reafirmă dorința de a contribui, în cadrul PEN International, la împăcarea lumii turbulente, multipolare și dramatice în care trăim.

 

The November 13, 2015 terrorist attacks in Paris

PEN Club Romania Press Release

 
PEN Club Romania strongly condemns the bloody terrorist attacks which took place in Paris during the night of November 13th.

These barbarian acts continue on a much greater scale the heinous crimes against the Charlie Hebdo magazine in Paris in January 2015.

These despicable attacks are aimed at destabilizing the fundamental values of France – the ideals of democracy, liberty, equality, fraternity and the lay spirit of the state structures. Also, because a concert hall was attacked, another fundamental value has been targeted, namely, the freedom of expression. These are also the values of the Western world and of the European Union we belong to.

We express our compassion for the bereaved families and the relatives of the 132 people killed in the attacks, as well as for the hundreds of people wounded.

In these tragic circumstances, PEN Club Romania reasserts its solidarity with the French people and its commitment to the afore-mentioned principles, as well as to the respect for all human beings, whatever their origin and religion.

The role of literature, arts and culture in general, in cultivating democracy becomes all the more important and vital. PEN Romania reasserts its desire to contribute, as part of PEN International, to reconciling the turbulent, multi-polar and dramatic world we live in.

Back to top