Comitetul de conducere (2023 - prezent)
Ruxandra CESEREANU
Președinte/ President
Resp. Writers in Prison Committee
ruxces@yahoo.com
Cosmin PERȚA
Vicepreședinte / Vice President
Co-resp. Writers in Prison Committee
cosmin.perta@gmail.com

Mariana GORCZYCA – Secretar general / General Secretary (gorczycam@yahoo.com)

Magda CÂRNECI – resp. Women Writers Committee (magda.carneci@gmail.com )

Radu VANCU – resp. Writers for Peace Committee (rvancu@gmail.com )

Bogdan GHIU –  resp. Translation and Linguistic Rights Committee (bogdan.ghiu@gmail.com )

Miruna VLADA – resp. Women Writers Committee; resp. Writers for Peace Committee (miruna.troncota@yahoo.com)

Membri supleanți:

Claudiu KOMARTIN (ckomartin@gmail.com) – Literay Festivals official

Gelu VLAȘIN (vlasin_gelu@yahoo.es) – Media and communication official

Comitetul de Conducere (2019 – 2023)
Radu VANCU
Președinte / President
rvancu@gmail.com
Claudiu KOMARTIN
Vicepreședinte / Vice President
ckomartin@gmail.com

Mariana GORCZYCA – Secretar general / General Secretary (gorczycam@yahoo.com)

Magda CÂRNECI – resp. Writers in Prison Committee (magda.carneci@gmail.com )

Ruxandra CESEREANU – resp. Women Writers Committee (ruxces@yahoo.com )

Bogdan GHIU –  resp. Translation and Linguistic Rights Committee (bogdan.ghiu@gmail.com )

Miruna VLADA – resp. Writers for Peace Committee (miruna.troncota@yahoo.com)

Comitetul de Conducere (2016 – 2019)
Magda CÂRNECI
Președinte / President
magda.carneci@gmail.com
Caius DOBRESCU
Vicepreședinte / Vice-president
caius.dobrescu@gmail.com

Mariana GORCZYCA – Secretar General / General Secretary (gorczycam@yahoo.com)

Miruna VLADA – resp. interim Writers for Peace Committee (miruna17vlada@yahoo.com)

Adina DINIȚOIU – resp. Women Writers Committee (adinadinitoiu@yahoo.com)

Bogdan GHIU – resp. Translation and Linguistic Rights Committee (bogdan.ghiu@gmail.com)

Radu VANCU – resp. Writers in Prison Committee, with Caius Dobrescu (rvancu@gmail.com)

Comitetul de Conducere 2015-2016
Magda CÂRNECI
Președinte / President
Caius DOBRESCU
Vicepreședinte / Vice-president

Mariana GORCZYCA – Secretar Interimar / Interim Secretary

Elena STEFOI – resp. Writers for Peace Committee

Adina DINIȚOIU – resp. Women Writers Committee

Răzvan ȚUPA – co-resp. Writers for Peace Committee

Simona-Grazia DIMA – resp. Translation and Linguistic Rights Committee

UN Cristian – resp. Writers in Prison Committee, with Caius Dobrescu

Comitetul de conducere 2011-2015
Magda CÂRNECI
Președinte / President
Constantin ABALUŢĂ
Vicepreședinte / Vice-President 2011-2014

Simona-Grazia DIMA (Secretar / Secretary)

Simona CIOCULESCU

Grete TARTLER

Micaela GHIŢESCU

Doina URICARIU

Comitetul de conducere 2008-2010
Constantin ABALUŢĂ
Președinte Interimar/ ad Interim President

Simona-Grazia DIMA (Secretară/ Secretary)

Comitetul de conducere 2006-2007
Ilie CONSTANTIN
Președinte / President
Constantin ABĂLUȚĂ Vicepreședinte / Vice-President

Simona-Grazia DIMA (Secretară / Secretary)

Comitetul de conducere 2004-2006
Gabriela ADAMEȘTEANU
Președintă / President

Ioana IERONIM (Secretar / Secretary)

Comitetul de conducere 1990-2004
Ana BLANDIANA
Președinte / President
După 2004, Președinte de onoare al PEN România / after 2004, Honorary President of The Romanian PEN
Mircea MARTIN
Vicepreședinte / Vice President

Denisa COMĂNESCU (Secretar / Secretary)