Simona-Grazia-Dima. Conferința PEN International de la Bled, Slovenia.

Bled 2015 - imagine de la conferinta

 

Simona-Grazia-Dima. Relatare despre Bled.

CONFERINTA PEN INTERNATIONAL DE LA BLED, SLOVENIA

6-9 MAI 2015

 

Participarea PEN-Clubului Român la cea de a 47-a Conferinţă Internaţională PEN, organizată de Centrul PEN Sloven şi de Comitetul Scriitorilor pentru Pace al PEN International

 

Graţie parteneriatului stabilit de mai mulţi ani între Institutul Cultural Român şi Centrul PEN din România, acesta din urmă a avut doi reprezentanţi, Simona-Grazia Dima şi Caius Dobrescu, la a 47-a Conferinţă Internaţională PEN, desfăşurată la Bled, în Slovenia, în perioada 6–9 mai 2015. Institutul Cultural Român a făcut posibilă această participare la conferinţă prin achitarea costului transportului şi a taxelor de participare pentru cei doi membri PEN români.

Manifestarea de la Bled de anul acesta se înscrie în rândul evenimentelor deja tradiţionale, cu periodicitate anuală, ale PEN International. Este de menţionat semnificaţia sa pentru organizaţia noastră: Centrul PEN din România activează în cadrul Comitetului pentru Pace din cadrul PEN-Club International, iar Conferinţa internaţională de la Bled reprezintă cea mai importantă manifestare a acestui comitet. Se cuvine spus şi că anvergura acestei manifestări este apreciabilă, fiind vorba de o conferinţă internaţională importantă pentru activitatea PENInternational. La ea au participat centrele PEN din numeroase ţări europene, nu doar cele foste socialiste (Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croaţia, Ucraina, Ungaria), ci şi din Italia, Franţa, Portugalia, Spania, Turcia, Marea Britanie, precum şi de pe alte două continente: din Asia (prin Centrul PEN al Asiei Centrale şi prin prezenţa reprezentantului Centrului PEN Chinez Independent, cu sediul la New York) şi America de Nord (Centrul PEN Canadian) etc. Manifestarea a fost asistată la cel mai înalt nivel de însuşi preşedintele în exerciţiu al PEN International, eseistul John Ralston Saul.

În prima zi, 6 mai, a avut loc o întâlnire a MIRA, filiala slovenă a Comitetului pentru femei din cadrul PEN-Club International, cu membri ai acestui comitet din cadrul PEN-Club International, urmată de o masă rotundă intitulată Reţeaua socială împotriva femeilor? (The Social Networks against Women?). A urmat, de la ora 18, o seară literară dedicată minorităţii etnice din zona Gorizia a Italiei, ocazie cu care au fost prezentaţi trei poeţi sloveni, care au citit din creaţia lor. Seara ne-am dus cu autocarul la castelul Brdo pri Kranju, pentru întâlnirea cu dna Julijana Bizlak Mlakar, ministrul culturii din Slovenia, care a susţinut un discurs urmat de un elegant supeu.

Conferinţa a avut, practic, deschiderea a doua zi, 7 mai, când s-a desfăşurat (între orele 9.30–13.00) masa rotundă intitulată Scriitorul într-o societate redusă la sfera ei publică?(A Writer in a Society Reduced to Its Public Sphere?; această primă masă-rotundă fiind organizată de PEN-ul Sloven),la care ambii participanţi români am prezentat lucrări originale,publicate deja în volumul 47th International Writers’ Meeting, Bled 06.05–09.05.2015, Ljubljana, Slovenski Centre, 2015, ISBN 978-961-93663-3-2.Subsemnata, Simona-Grazia Dima, am prezentat liber şi rezumativ comunicarea intitulată Are We in the World or Is the World within Us? PEN Writers and the Critical Spirit, iar Caius Dobrescu a expus, de asemenea liber, câteva idei incitante, în prelungirea lucrării sale, intitulată On De-Mock-Cracy. Lucrările conferiţei au fost deschise cu aplomb de John Ralston Saul, aflat la sfârşit de mandat, care a susţinut cu fervoare necesitatea cultivării unui optimism neistovit în rândul scriitorilor, spre a influenţa în sens constructiv mentalul unei societăţi incredibil de pesimiste, în ciuda confortului materilas atins. Fiecare dintre cei ce au luat cuvântul au încercat, adesea cu un umor de calitate, precum au făcut-o Miha Pintarić ori Sylvestre Clancier, să depisteze surse ale stagnării, ale împotmolirii bunelor intenţii în clişee şi stereotipuri ale justificărilor şi scuzelor lâncede, frizând absurdul inerţial; impasuri pe care scriitorii, graţie gândirii libere, neîncătuşate, au reuşit însă mereu, de-a lungul timpului, să le deblocheze, ducând societatea înainte, chiar dacă acţiunea lor a fost mai puţin spectaculară decât a decidenţilor politici.

În continuare s-au desfăşurat lucrările celei de a doua mese-rotunde (organizată de Comitetul pentru Scriitorii Întemniţaţi, din cadrul PEN International) – intitulată Războaie vizibile şi invizibile(Visible and Invisible Wars), unde s-a încercat o radioscopie a surselor de agresivitate şi a putinţei de a le stăvili printr-o retezare radicală. Ambele mese-rotunde s-au ţinut într-un loc privilegiat: Şcoala de management din Bled, o instituţie particulară apropiată de spiritual PEN, fiindcă pune cu success (inclusive financiar) în practică, la nivel educaţional şi cultural, dezideratul unei gândiri libere, creatoare: aici arta (muzică, pictură, literatură) e convocată ca adjuvant al formării economice. E o viziune originală, încă unică pe plan mondial, ne spunea în discursul său directoarea şcolii, dna Danica Purg.

Seara, la Radovljica, o localitate medievală pitorească, l-am ascultat pe John Ralston Saul, preşedintele PEN International, în dialog cu Marjan Strojan, vice-preşedintele PEN-Clubului Sloven, lansându-şi astfel volumul de povestiri Dark Diversions, tradus în slovenă. O carte despre naţionalism şi globalizare, pe fondul unui autentic thriller.

În ziua următoare, 8 mai, a avut loc festivalul Feţele păcii (Faces of peace), care a cuprins discuţii şi workshop-uri pe tema păcii în lume, la diferite şcoli sau alte instituţii culturale slovene. Subsemnata am luat parte, împreună cu doi colegi din PEN (de la centrul sloven şi de la cel elveţian de limbă romandă) la două asemenea lecturi urmate de dialoguri cu auditoriul: prima în timpul dimineaţa, la Şcoala gimnazială din Kranj, iar a doua seara, la Castelul Grimschitz, în cadrul unei societăţii culturale Muzejsko Društvo Bled. Am citit poeme, în limbile română şi engleză, după care traducătoarea lor în slovenă le-a dat citire şi în limba ascultătorilor. Organizatorii au postat fotografii de la eveniment pe site-ul asociaţiei respective; ele sunt vizibile la link-ul: http://mdbled.si/gallery/index.php/VE-ERI-Z-MUZEJSKIM-DRU-TVOM-BLED/LETO-2015/2015-05-08—Simona-Grazia-Dima-dr-Zeki-Ergas-prof-Ifigenija-Simonovi—PEN-na-obisku-pri-MD-Bled. Caius Dobrescu a luat parte, în cursul după-amiezii la o discuţie şi lectură în localitatea Kamna Gorica, împreună cu două scriitoare din PEN-ul sloven şi, de asemenea, din cel elveţian de limbă romandă.

A urmat o adunare generală a Comitetului pentru Pace din cadrul PEN International. Ca de fiecare dată la finalul lucrărilor Conferinţelor, a fost redactat Manifestul pentru Pace adresat tuturor liderilor politici, religioşi şi spirituali ai lumii, document ce comprimă contribuţia Comitetului Scriitorilor pentru Pace la această conferinţă şi, de asemenea, proiectul Manifestului pe care Conferinţa de la Bled urmează să-l supună aprobării reprezentanţilor tuturor centrelor PEN, la Congresul Mondial al PEN International, ce va avea loc în toamna acestui an, la Québec.

Anul acesta manifestarea a fost onorată de circa 50 de membri PEN din diverse centre.

Participarea românească a făcut vizibilă prezenţa şi vocea României în acest comitet al PEN International, la care ţara noastră este afiliată.

 

Simona-Grazia Dima,

Secretar general al PEN-Clubului Român

Back to top