„Cu Europa în fundal” de Halyna Kruk

Anul trecut PEN România a publicat, cu ajutorul editurii Casa de Pariuri Literare, antologia „Fotografie de război” (proiect cofinanțat de AFCN), cu o selecție și sub coordonarea lui Radu Vancu. „Există momente în istorie când lupta pentru libertatea de exprimare devine luptă pur și simplu. E ceea ce se întâmplă chiar lângă România, în Ucraina – unde o națiune invadată se luptă pentru dreptul de a exista. Și, implicit, pentru dreptul de a se exprima liber. (…) Antologia de față e tot un gest de solidaritate cu Ucraina agresată. În faza ei inițială, era o antologie menită să consemneze centenarul PEN România (împlinit la 12 iulie 2022). Însă ne-a devenit repede clar că menirea ei reală este de antologie-mesaj – vocea centenară a PEN România își capătă sensul deplin numai în solidaritate. De data aceasta, cu Ucraina agresată. Astfel încât am ales să construim o antologie-mesaj – în care, vorbind despre război, denunțându-i realitatea atroce, să construim în același timp un spațiu comun al solidarității.”, menționează Radu Vancu în Argumentul volumului.

Cum războiul din Ucraina este încă în desfășurare considerăm oportun să publicăm și pe site un text din această antologie, al poetei ucrainiene Halyna Kruk (în traduceri în română și engleză)

Cu Europa în fundal

1

să îmbătrânești de la știri

să te faci gri din cauza fumului negru,

să vezi prin gaura căscată

într-o clădire arsă

soarele îndepărtat al Europei cum apune

va trebui să regândesc istoria literară

înainte de a o preda elevilor mei

cei care vor supraviețui vor avea nevoie de o altă disciplină

cei care vor supraviețui vor avea nevoie de o altă lume,

cine ne-o va da înapoi pe a noastră?

2

nu dau vina pe tine, doar acopăr

geamurile marilor noastre ferestre europene,

în luminoasele noastre orașe europene, de sus în jos și de jur împrejur

alarma de raid aerian nu lasă loc altor tipuri de alarmă

nu uitați să opriți gazul și luminile,

zice radioul cu vocea bunului meu prieten

și înțeleg că nu glumește,

alarma asta e deja în aerul tău, Europa,

nu uita de gaz și de lumini

ia-ne ca pe o veste proastă,

ia-ne ca pe un medicament neplăcut

ia-ne ca pe o naștere prematură,

tot ce se va naște va fi al tău oricât de dulce

oricât de amar

(traducere de Radu Vancu)

With Europe in the background

1

to grow old from the news

to go gray from the black smoke,

to see through the gaping hole

in a burned out high-rise

as Europe’s distant sun sets

I’ll have to rethink literary history

before I teach it to my students

those who survive will need a different discipline

those who survive will need a different world

who will return ours to us?

2

I’m not blaming you, I’m just taping

over the panes in our large European windows,

in our bright European cities, crosswise and around the perimeter

the air raid alarm doesn’t leave room for the other kinds of alarm

don’t forget to turn off the gas and the lights,

says the radio in my good friend’s voice

and I understand he isn’t joking,

this alarm is already in your air, Europe,

don’t forget the gas and the lights

take us in, like bad news,

take us in, like unpleasant medicine

take us in, like a premature birth,

whatever’s born will be yours

however sweet

however bitter

(translated by Amelia Glaser)