Declarație drepturi mediu digital

Declarația asupra libertății în mediul digital (2012)

PEN International promovează literatura și libertatea de exprimare, fiind guvernată de Carta PEN și de principiile enunțate în cuprinsul acesteia – propagarea ideilor fără nicio opreliște, atât în interiorul fiecărei națiuni, cât și pe plan mondial.

PEN recunoaște promisiunea mediului digital de a fi un mijloc prin care este îndeplinit dreptul fundamental la libera exprimare. În același timp, poeții, dramaturgii, eseiștii, romancierii, scriitorii, bloggerii și jurnaliștii deopotrivă suferă din pricina încălcării propriului drept la exprimarea liberă prin folosirea mijloacelor digitale. Cetățenii mai multor țări au întâmpinat restricții severe încercând să acceseze și să folosească mijloacele digitale, iar guvernele au folosit tehnologiile digitale în mod abuziv, pentru a bloca libertatea de exprimare și a supraveghea indivizii. Sectorul privat și în special companiile tehnologice au înlesnit adesea cenzura și supravegherea de către guvern. Drept consecință, PEN declară cele ce urmează:

1.Fiecare persoană în parte are dreptul de a se exprima liber prin intermediul mijloacelor digitale fără a se teme de represalii ori de persecuții.

a. Fiecare individ care folosește mijloacele digitale trebuie să aibă parte de o libertate deplină de exprimare sub protecția legilor și a standardelor internaționale.

b. Guvernele nu trebuie să pună indivizii sub urmărire sau să exercite represalii asupra celor care transmit informații, păreri sau idei prin intermediul mijloacelor digitale.

c. Guvernele trebuie să protejeze în mod activ libertatea de exprimare pe internet prin propunerea și aplicarea unor legi și standarde corespunzătoare.

2. Fiecare persoană are dreptul de a căuta și de a primi informații prin intermediul mijloacelor digitale.

a. Guvernele nu au dreptul de a cenzura, restricționa sau controla conținutul oferit de mijloacele digitale, fie acesta din surse locale sau internaționale.

b. În situații excepționale, orice restricție aplicată conținutului oferit prin intermediul mijloacelor digitale trebuie să se supună unor legi și standarde internaționale care să controleze limitele libertății de exprimare, un astfel de exemplu fiind incitarea la violență.

c. Guvernele nu ar trebui să blocheze sau să restricționeze accesul la mijloacele digitale, nici măcar în vremuri de restriște sau de criză. Controlul asupra accesului la mijloacele digitale, mai ales când acesta este exercitat pe o scară largă, aduce cu sine încălcarea dreptului la libera exprimare.

d. Guvernele ar trebui să încurajeze și să promoveze accesul deplin la mijloacele digitale pentru toată lumea.

3. Fiecare persoană are dreptul de a folosi mijloacele digitale fără a fi sub supraveghere guvernamentală.

a. Supravegherea, fie ea în cunoștința de cauză a țintei asupra căreia este îndreptată sau nu, dăunează discursului individual, întrucât aduce în vederea emițătorului posibilitatea persecuției și teama de represalii. Când este realizată în cunoștința de cauză a țintei, supravegherea devine cauza unui mediu de auto-cenzură, acest lucru fiind în detrimentul liberei exprimări.

b. Ca regulă generală, guvernelor nu ar trebui să le fie permis să aibă acces la conversațiile desfășurate de indivizi în mediul digital, nici să urmărească felul în care mijloacele digitale sunt folosite de fiecare în parte, nici să localizeze traseul parcurs de indivizi cu ajutorul mijloacelor digitale, nici să modifice felul de exprimare al fiecăruia, sau, în general, să supravegheze indivizii.

c. În cazul în care guvernele supraveghează vreun individ – în situații excepționale și numai dacă astfel este prilejuită o bună aplicare a legii sau este facilitată desfășurarea unei anchete pentru stabilirea siguranței naționale – orice tip de supraveghere sau de monitorizare a comunicării prin mijloace digitale trebuie să aibă loc conform procedurilor juridice corespunzătoare impuse de lege și conform standardelor care se aplică anchetelor legale, precum obținerea unui mandat prin hotărâre judecătorească.

d. Libertatea deplină de exprimare implică dreptul la intimitate; toate legile și standardele internaționale existente cu privire la intimitate se aplică și în cazul mijloacelor digitale. De asemenea, este posibil ca noi legi, standarde și mijloace de protecție să fie necesare.

e. Strângerea și reținerea de date și de informații de orice tip generate în mediul virtual din partea guvernului, inclusiv procesarea de date, trebuie să se desfășoare conform unor legi și standarde internaționale în favoarea intimității individului. Spre exemplu, ar trebui înaintată o solicitare ca reținerea de date să fie limitată în timp, proporțională, iar persoana în cauză să fie înștiințată în mod corespunzător.

 

4. Sectorul privat, în special companiile tehnologice, au obligația de a respecta dreptul la libera exprimare, precum și drepturile omului în general.

a. Principiile enunțate în această declarație se aplică în egală măsură sectorului privat.

b. Companiile private trebuie să respecte drepturile omului, inclusiv dreptul la libera exprimare, și de asemenea ele trebuie să susțină aceste drepturi chiar și atunci când legile naționale și diversele reglementări nu le protejează.

c. Companiile tehnologice au datoria de a evidenția impactul produselor, al serviciilor oferite sau  al politicilor enunțate asupra drepturilor omului în țările în care intenționează să-și desfășoare activitatea. Dacă probabilitatea ca drepturile omului să fie încălcate este mare, sau dacă respectivele încălcări sunt inevitabile atunci când este folosit un anumit produs sau serviciu, companiile ar trebui să modifice sau să-și retragă planurile propuse, în așa fel încât drepturile omului să fie respectate.

d. Companiile tehnologice ar trebui să includă principiile unei libere exprimări printre operațiunile esențiale, spre exemplu fabricând produsele cu setări de protejare a intimității încorporate.

e. Dacă se descoperă că operațiunile companiilor tehnologice s-au desfășurat în detrimentul dreptului la libera exprimare, acestea ar trebui să compenseze daunele aduse indivizilor ale căror drepturi au fost încălcate, chiar și în situația în care guvernele nu oferă nicio soluție.

 

Adoptat în cadrul Congresului Internațional PEN

Gyeongju, Coreea de Sud

Septembrie 2012

 

Pentru mai multe detalii, accesați această pagină:

http://www.pen-international.org/pen-declaration-on-digital-freedom/declaration-on-digital-freedom-english/#sthash.FkRQmoYg.dpuf

 

Tradus de Ioana Săbău

Back to top