Întâlnirea de constituire a Reţelei Balcanice a Pen-Cluburilor, 8-11 mai 2012, Belgrad

Lucrările de înfiinţare a Reţelei balcanice a PEN-Cluburilor, la sediul PEN-Clubului sârb

Lucrările de înfiinţare a Reţelei balcanice a PEN-Cluburilor, la sediul PEN-Clubului sârb

La Belgrad s-a desfăşurat, între 8 şi 11 mai 2012, sub egida PEN-Clubului sârb, Conferinţa regională de înfiinţare a unei reţele balcanice, menită să cuprindă 14 ţări din regiune şi să faciliteze accesul la informaţii şi manifestări al membrilor reţelei, în condiţiile păstrării intacte a independenţei membrilor săi,

PEN-Cluburile naţionale. S-a hotârât ca reţeaua să fie coordonată câte trei ani, prin rotaţie, de toate PEN-Cluburile ce vor adera la ea, care vor plăti fiecare 2 000 de Euro ca o contribuţie anuală pentru bunul mers al manifestărilor reţelei, urmând ca prima conducere a ei să fie asigurată de PEN-Clubul sârb, iniţiatorul reţelei, iar începând cu al doilea mandat, de un PEN-Club aparţinând uneia din limbile non-slave membre.

Reţeaua PEN-Cluburilor balcanice va avea un cont în bancă, iar fiecare membru PEN-Club al ei va numi un reprezentant în cadrul reţelei. Dintre toţi reprezentanţii, un număr de 5 vor fi aleşi în Consiliul de conducere al reţelei şi va exista şi un organism de monitorizare al reţelei, format din 3 membri, ce va fi ales la proxima întâlnire, anul acesta în noiembrie. Întâlnirile de lucru ale membrilor reţelei vor avea loc de 2 ori pe an, prin reprezentanţii aleşi ai fiecărui club membru. La această primă conferinţă, PEN-Clubul Român a fost reprezentat de secretarul său, Simona-Grazia Dima.

Reading. Literary event at the end of meeting of Balkan Network, Belgrade, Dom omladine - avec Simona-Grazia Dima, Vladislav Bajac, Aleksandar Prokopiev, Hadžem Hajdarević, Gojko Božović, Ana Ristović, Vojislav Karanović, Ent-1

Reading. Literary event at the end of meeting of Balkan Network, Belgrade, Dom omladine – avec Simona-Grazia Dima, Vladislav Bajac, Aleksandar Prokopiev, Hadžem Hajdarević, Gojko Božović, Ana Ristović, Vojislav Karanović, Ent-1

Manifestarea a fost onorată de prezenţa reprezentanţilor PEN-Cluburilor sârb, bulgar, macedonean, croat, albanez, sloven. Deşi membrii PEN-Cluburilor moldovean, grec, cipriot, turc etc. nu au putut fi prezenţi, li se vor comunica şi lor condiţiile de participare şi, în caz de acceptare a acestora, vor fi cuprinşi în reţea. Lucrările oficiale au fost urmate, în seara zilei de 11 mai, de o lectură publică (la sala „Dom omladine”) a participanţilor, ocazie cu care Simona-Grazia Dima a citit din poezia sa, în traducere engleză.

Participarea Simonei-Grazia Dima la acest eveniment a fost posibilă
datorită sprijinului acordat de Institutul Cultural Român.

Întâlnirea de constituire a Reţelei Balcanice a Pen-Cluburilor, 8-11 mai 2012, Belgrad

Lucrările de înfiinţare a Reţelei balcanice a PEN-Cluburilor, la sediul PEN-Clubului sârb

La Belgrad s-a desfăşurat, între 8 şi 11 mai 2012, sub egida PEN-Clubului sârb, Conferinţa regională de înfiinţare a unei reţele balcanice, menită să cuprindă 14 ţări din regiune şi să faciliteze accesul la informaţii şi manifestări al membrilor reţelei, în condiţiile păstrării intacte a independenţei membrilor săi,

PEN-Cluburile naţionale. S-a hotârât ca reţeaua să fie coordonată câte trei ani, prin rotaţie, de toate PEN-Cluburile ce vor adera la ea, care vor plăti fiecare 2 000 de Euro ca o contribuţie anuală pentru bunul mers al manifestărilor reţelei, urmând ca prima conducere a ei să fie asigurată de PEN-Clubul sârb, iniţiatorul reţelei, iar începând cu al doilea mandat, de un PEN-Club aparţinând uneia din limbile non-slave membre.

Reţeaua PEN-Cluburilor balcanice va avea un cont în bancă, iar fiecare membru PEN-Club al ei va numi un reprezentant în cadrul reţelei. Dintre toţi reprezentanţii, un număr de 5 vor fi aleşi în Consiliul de conducere al reţelei şi va exista şi un organism de monitorizare al reţelei, format din 3 membri, ce va fi ales la proxima întâlnire, anul acesta în noiembrie. Întâlnirile de lucru ale membrilor reţelei vor avea loc de 2 ori pe an, prin reprezentanţii aleşi ai fiecărui club membru. La această primă conferinţă, PEN-Clubul Român a fost reprezentat de secretarul său, Simona-Grazia Dima.

Reading. Literary event at the end of meeting of Balkan Network, Belgrade, Dom omladine - avec Simona-Grazia Dima, Vladislav Bajac, Aleksandar Prokopiev, Hadžem Hajdarević, Gojko Božović, Ana Ristović, Vojislav Karanović, Ent-1

Reading. Literary event at the end of meeting of Balkan Network, Belgrade, Dom omladine – avec Simona-Grazia Dima, Vladislav Bajac, Aleksandar Prokopiev, Hadžem Hajdarević, Gojko Božović, Ana Ristović, Vojislav Karanović, Ent-1

Manifestarea a fost onorată de prezenţa reprezentanţilor PEN-Cluburilor sârb, bulgar, macedonean, croat, albanez, sloven. Deşi membrii PEN-Cluburilor moldovean, grec, cipriot, turc etc. nu au putut fi prezenţi, li se vor comunica şi lor condiţiile de participare şi, în caz de acceptare a acestora, vor fi cuprinşi în reţea. Lucrările oficiale au fost urmate, în seara zilei de 11 mai, de o lectură publică (la sala „Dom omladine”) a participanţilor, ocazie cu care Simona-Grazia Dima a citit din poezia sa, în traducere engleză.

Participarea Simonei-Grazia Dima la acest eveniment a fost posibilă
datorită sprijinului acordat de Institutul Cultural Român.