Manifestul de la Girona

Manifestul de la Girona asupra Drepturilor Lingvistice (2011)

PEN International aduce laolaltă scriitorii din toate colțurile lumii.

În urmă cu cincisprezece ani, Declarația Universală a Drepturilor Lingvistice a fost publicată pentru prima dată la Barcelona de către Comitetul pentru Traducere și Drepturi Lingvistice.

Astăzi, unul și același Comitet întrunit din nou la Girona proclamă un Manifest alcătuit din cele zece principii centrale ale Declarației Universale.

1. Diversitatea lingvistică reprezintă o moștenire ce trebuie să fie valorificată și protejată.

2. Respectul față de toate limbile și culturile existente este fundamental în cadrul procesului de construire șide menținere a unor relații bazate pe dialog, precum și pacea în lume.

3. Fiecare individ în parte învață să vorbească în sânul comunității în care s-a născut, moștenind de la aceasta limba, cultura și identitatea.

4. Diversele limbi și feluritele moduri de exprimare sunt mai mult decât simple mijloace de a comunica; ele reprezintă mediul social în cadrul căruia omul evoluează și prin care se pun bazele dezvoltării culturale.

5. Fiecare comunitate lingvistică în parte are dreptul de a-și folosi limba pe teritoriul ei ca limbă oficială.

6. Sistemul de învățământ trebuie să încurajeze popularizarea limbii vorbite de către comunitatea lingvistică de pe teritoriul respectiv.

7. Este de dorit ca fiecare cetățean să aibă cunoștințe generale despre mai multe limbi străine, întrucât astfel este favorizată empatia și deschiderea intelectuală, și de asemenea cunoștințele despre propria limbă sunt astfel consolidate temeinic.

8.Traducerea textelor literare, în special a marilor opere din diversele culturi, reprezintă un factor extrem de important în cadrul procesului necesar de a clădi o relație bazată pe înțelegere și respect reciproc între oameni.

9. Mass-media reprezintă motorul prin care diversitatea lingvistică poate fi făcută să funcționeze și prin care prestigiul acesteia este crescut în mod competent și riguros.

10. Dreptul fiecăruia de a-și folosi și de a-și proteja propria limbă trebuie să fie recunoscut de către Organizația Națiunilor Unite ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

Comitetul pentru Traduceri și Drepturi Lingvistice din cadrul PEN International.

Girona, 13 Mai 2011