Declarația Centrului PEN din Republica Moldova

Despre amenințările la adresa scriitorului Constantin Cheianu și a altor jurnaliști independenți

Centrul PEN din Republica Moldova – Filială a Organizației Mondiale a Scriitorilor, International PEN, cu sediul la Londra – protestează împotriva amenințărilor la care este supus colegul nostru, scriitorul Constantin Cheianu. Aceste amenințări vizează activitatea sa de jurnalist critic la adresa actualei guvernări din Republica Moldova.

Constantin Cheianu – cunoscut scriitor și publicist, autor al unor emisiuni TV de largă audiență – a primit mesaje de intimidare la telefon și în anii trecuți, mesaje ai căror autori au rămas neidentificați. În noaptea de 1 spre 2 august 2016 a avut loc un incident mult mai grav, când persoane necunoscute au tras dintr-o armă pneumatică în fereastra apartamentului fiicei lui Constantin Cheianu. Acest fapt este calificat de colegul nostru într-un Memoriu trimis conducerii Republicii Moldova, instituțiilor de drept și ambasadelor străine de la Chișinău drept „o ameninţare directă asupra vieţii şi sănătăţii mele şi a membrilor familiei mele”.

Acest episod violent dar și amenințările cu răfuiala fizică pe care le-au primit în ultimul timp jurnaliștii Natalia Morari și Vasile Năstase ne obligă să constatăm că în Republica Moldova se redeschide un nou capitol legat de persecutarea presei independente, care amintește de practicile fostului regim patronat de comunistul Vladimir Voronin. Anume în acea perioadă au fost înregistrate cele mai grave pericole la adresa jurnaliștilor moldoveni.

Incidentele sus-pomenite sabotează eforturile actualei guvernări de la Chișinău, care ar dori să-și recâștige încrederea cetățenilor și a partenerilor externi ai Republicii Moldova. Anume de sprijinul lor depinde ieșirea din criza profundă – politică, economică și morală – în care a ajuns acest stat.

Cerem insistent organelor de drept ale Republicii Moldova – poliției și procuraturii – să investigheze cu seriozitate și transparență incidentele care pun în pericol viața și integritatea scriitorului Constantin Cheianu, să asigure condiții pentru ca jurnaliștii să-și poată desfășura în siguranță activitatea profesională și ca dreptul la liberă exprimare, fixat în Constituție, să fie respectat.

Această Declarație va fi remisă instituțiilor europene, organizațiilor internaționale specializate în apărarea drepturilor omului, precum și filialelor PEN Centrului Internațional din întreaga lume.

4 august 2016, Chișinău


ENGLISH

Statement of the PEN Center from the Republic of Moldova

On the threats aiming at writer Constantin Cheianu and at other independent journalists

The PEN Center from the Republic of Moldova – a branch of the World Writers Organization, International PEN, with headquarters in London -, protests against the threats addressed to our colleague, writer Constantin Cheianu. These threats target his activity of journalist criticizing today’s government of the Republic of Moldova.

Constantin Cheianu – renowned writer and publicist, author of wide audience TV shows – had also received messages of intimidation on the phone, messages whose authors remained unidentified. During the night of 1st to 2nd of August 2016 occurred a much graver incident, when unknown individuals fired from a pneumatic gun at the window of the apartment of Constantin Cheianu’s daughter. This act is qualified by our colleague in a Memorandum sent to the leadership of the Republic of Moldova, to the Justice institutions and to the foreign Embassies in Chisinau as “a direct threat to me and my family members’ life and health”.

This violent episode, but also the threats of physical reckoning lately received by journalists Natalia Morari and Vasile Nastase force us to realize that in the Republic of Moldova opens a new chapter related to the persecution of the independent press, which reminds of the practices of the former regime led by the Communist Vladimir Voronin. In that very period there had been registered the most severe menaces for the Moldovan journalists.

The above mentioned incidents undermine the efforts of the present Government in Chisinau, that would wish to regain trust from its citizens and from the external partners of the Republic of Moldova. Especially by their support depends the overcoming of the deep crisis – the political, economic and moral one – that this state suffers from.

We urge the law enforcement structures of the Republic of Moldova – police and prosecutors – to investigate seriously and transparently the incidents that endanger the life and integrity of writer Constantin Cheianu, to emsure the necessary conditions so that the journalist can perform safely their professional activity and so that the right to freedom of speech, stipulated in the Constitution, shall be respected.

This Statement shall be submitted to the European institutions, to the international organizations specialized in defending Human Rights, as well as to the branches of PEN International from all over the world.

4th of August 2016, Chisinau