Premiul PEN România 2022

Inițiat în 2013, premiul PEN România a fost acordat la prima ediție Fundației Academia Civică, reprezentată de Ana Blandiana și Romulus Rusan (2013), iar apoi lui Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Cristian Teodorescu și Bogdan Ghiu (2016), Ruxandrei Cesereanu (2017), Martei Petreu și lui Claudiu Komartin (2018), Gabrielei Adameșteanu (2019), Vintilă Mihăilescu (2020), Miruna Runcan (2021).

În anul 2022, Premiul PEN România a fost acordat de către juriul compus din Magda CarneciRuxandra CesereanuClaudiu KomartinMiruna Vlada & Radu Vancu scriitorului Oleg SEREBRIAN pentru volumul Pe contrasens, Editura Cartier, Colecția „Rotonda“, 2021

Primul lucru care te frapează în romanul Pe contrasens (publicat la Editura Cartier în 2021) este geografia europeană nuanțată pe care o conține: Woldemar Skawronski, primul narator central, este originar din Bucovina (teritoriul bucovinean de odinioară se află astăzi sub jurisdicție românească și ucraineană), are accent chezaro-crăiesc în germana pe care o vorbește, este neurochirurg la Berlin (dar a făcut facultatea la Moscova). Mama lui Woldemar locuiește la Bruxelles, tatăl său este diplomat într-o țară sud-americană; Woldemar a fost crescut în URSS de către mătușa și unchiul său, într-un sat din Munții Carpați, la granița dintre România și Ucraina. Odinioară, bunica lui a fost deportată în Uzbekistan, căsătorită fiind cu un preot din Cernăuți. Surorile lui Woldemar au căsnicii în SUA și America Latină. Devine evident că Woldemar e un personaj mozaicat, sincretic, conținînd de fapt o microistorie a Europei de Est, în care a copilărit, dar și a Occidentului, în care trăiește la maturitate. Printr-o familie de bucovineni risipiți în întreaga lume, prozatorul concentrează un atlas întreg.Cînd cineva dorește să se împămîntenească într-un loc străin există un obicei bucovinean, acela de a sădi un copăcel de fag în curtea noii case, la rădăcina căruia sînt îngropate, scrise pe hîrtie, aspirațiile și tînjirile celui sau celei care sădește copăcelul. Nu degeaba Bucovina e cunoscută sub numele de Țara Fagilor. Acest obicei apare, la un moment dat, în romanul lui Oleg Serebrian: l-am considerat simbolic pentru chiar scrierea acestui roman neobișnuit, psihoistoric și geopolitic, care, consider, a meritat cu prisosință Premiul Pen România în 2022. (Ruxandra Cesereanu)

The first thing that strikes you in the novel Pe contrasens/On the Contrary (published by Cartier Publishing House in 2021) is the nuanced European geography it contains: Woldemar Skawronski, the first central narrator, is originally from Bucovina (the former Bucovina territory is today under Romanian and Ukrainian jurisdiction), has a Caesaro-royal accent in the German he speaks, and is a neurosurgeon in Berlin (but studied in Moscow). Woldemar’s mother lives in Brussels, and his father is a diplomat in a South American country. Woldemar was raised in the USSR by his aunt and uncle in a village in the Carpathian Mountains on the border between Romania and Ukraine. Once upon a time, his grandmother was deported to Uzbekistan after being married to a priest from Chernivtsi. Woldemar’s sisters are married in the US and Latin America. It becomes obvious that Woldemar is a mosaic, syncretic character, actually containing a microhistory of Eastern Europe, where he grew up, but also of the West, where he lives as an adult. Through a family of Bukovinians scattered all over the world, the prose writer concentrates on an entire atlas. When someone wants to settle down in a foreign place, there is a Bukovina custom of planting a beech tree in the yard of the new house, at the root of which are buried, written on paper, the aspirations and longings of the person who plants the tree. It is not for nothing that Bucovina is known as the Land of Beech. This habit appears, at some point, in Oleg Serebrian’s novel: is it symbolic for the very writing of this unusual, psychohistorical, and geopolitical novel, which richly deserved the Pen Romania Award in 2022. (Ruxandra Cesereanu)

https://www.observatorcultural.ro/articol/pe-contrasens-un-roman-psihoistoric-si-totodata-geopolitic/