Proiectul Taifas Literar PEN

Proiectul Taifas Literar PEN

Taifas PEN cu Alex Stefanescu, noiembrie 2012

Taifas PEN cu Alex Stefanescu, noiembrie 2012

Taifasul Literar PEN a fost conceput ca o formă colocvială liberă, urmând a se desfăşura într-un spaţiu neconvenţional : a fost aleasă Cafeneaua Capşa pentru conotaţiile ei culturale amintind perioada interbelică. Lunar, la o cafea sau la un drink, o serie de scriitori vor veni să discute pe o tema anume, să-şi împărtăşească prieteneşte opiniile şi amintirile, să schimbe impresii lipsite de orice morgă.

Taifas cu Nora Iuga, ianuarie 2013

Taifas cu Nora Iuga, ianuarie 2013

E bine de ştiut că astfel de întâlniri erau obişnuite în anii de dinaintea comunismului, cel ce a adus printre alte rele şi pe aceea a şedinţelor (citeşte obligatorii).

Aşadar, Taifasul Literar PEN este o întâlnire benevolă, cei care vin sunt bine veniţi, cei care nu vin nu sunt blamaţi. Vrem să facem să renască ceva din spiritul boemei intelectuale, a scriitorilor care veneau la cafenea ca să-şi întâlnească confraţii şi să discute despre cele la ordinea zilei. Boema artistică este o elevată confrerie. Sperăm ca Taifasul Literar PEN să reuşească să incite scriitorii, să-i scoată măcar o dată pe lună din turnul de fildeş şi să le ofere prilejul de a se apropia unii de alţii în jurul unei teme comune, în jurul farmecului discret al meseriei lor.

Invitat va fi de fiecare dată un scriitor mai în vârstă, dintre aceia care au traversat multe perioade istorice şi pot aborda subiectul propus din unghiuri inaccesibile celor mai tineri. Taifas literar PEN (înregistrat pe benzi de Radio România Cultural) îşi propune în felul acesta să ofere repere în vâltoarea vieţii artistice de azi. Evident, toate acestea nu sunt altceva decât păreri personale ale interlocutorilor însă, peste timp, ele s-ar putea să-şi capete o valoare sporită. Miza istorică a acestor întâlniri prieteneşti nu este de neglijat. Vocile scriitorilor vor dăinui şi cele spuse de ei vor putea fi cântărite de cei ce vor veni : fie ei scriitori ori cititori necunoscuţi.

Constantin Abăluţă

Vicepreşedinte PEN România

 

TAIFAS LITERAR PEN – Prima Intâlnire : 2 aprilie 2012 ora 17

INCITARE

Acum câteva săptămâni, Ana Blandiana, primul Preşedinte PEN de după 1989, publica în „România literară” un eseu intitulat „De la cenzura ca formă de libertate la libertatea ca formă de cenzură”. Spre sfârşitul textului poeta relata despre o recentă dezbatere la un târg de carte în străinătate unde, luând cuvântul, spusese despre literatura noastră de după Revoluţie, printre altele, următoarele : „După un prim moment, în care părea că va fi greu să repornească, acum este o literatură de bună calitate, cu poeţi şi prozatori importanţi. Problema ei mi se pare aceea că nu mai are  încă adevărate instanţe critice.” Tinerii scriitori români de la masă i-au răspuns Anei Blandiana în felul următor : „Dar asta-i minunat! S-a terminat cu stalinismul criticii, în care un om hotărăşte cine-i bun şi cine-i rău. Acum hotărăsc cei care cumpără cărţile!” Iată două puncte de vedere pe care vă propun să le analizăm mai pe larg.

Invitatul primei întâniri va fi criticul literar Barbu Cioculescu. Împreună cu dânsul vom căuta să luminăm din diferite unghiuri această dilemă : Economia de piaţă şi literatura, încercând o comparaţie între perioada interbelică (aşa zisa la belle époque) şi intervalul din 1989 până azi.

Vom analiza pe scurt atât organismele de implementare a culturii şi funcţionarea lor (edituri, reviste, librării, instituţii şi asociaţii culturale, etc.) cât şi relaţiile între scriitori/traducători şi toate aceste organisme (contracte literare, drepturi de autor, impozite, premii, burse, traduceri în străinătate, etc).

Argumentele istorice în favoarea rolului important al criticii literare în stabilirea scării de valori se vor putea înfrunta liber cu părerile mai recente ale celor ce, iată, consideră best sellerul ca unic semn al valorii.

O paralelă între literatura de comandă din timpul comunismului şi ceea ce s-ar putea numi comanda pieţii capitaliste se impune aşadar.

Rămâne de stabilit care sunt acele forţe intrinseci, acei anticorpi care pot împiedica transformarea libertătii într-o mult mai subtilă formă de cenzură. Oare nu este vorba aici mai degrabă de un libertinaj, de un dulce abandon întru acel balcanic ce-o fi să fie, care riscă să se convertească în tardivul regret al lui n-a fost să fie?

Poţi să-ţi ghidezi creaţia după cerinţele momentane ale pieţii, extirpându-i neprevăzutul şi fabulosul inspiraţiei, fără să-ţi asumi riscul de a pieri odată cu ziua ce trece?

Să fi uitat creatorul epocii noastre că numai materia adevărului lăuntric – netrucat şi netranzacţionabil – este singura care oferă perenitate Operei şi care face o Literatură?

C. Ab.

 

TAIFAS LITERAR PEN ediţia a doua s-a desfăşurat la Cafeneaua Capşa miercuri 23 mai orele 17.

Tema generală a acestei a doua reuniuni : AVANGARDELE.

In prima parte, invitatului special, domnul Geo Şerban, a dialogat cu noi pe tema AVANGARDEI CLASICE şi a rolului ei în dezvoltarea literaturii până azi. Avangarda şi racordarea la Europa prin bilingvismul unor poeţi, cât şi prin circulaţia artiştilor şi ideilor.

A doua parte a discuţiei s-a axat pe tema AVANGARDA ÎN ERA VIRTUALĂ

Mai exista avangardă azi? Invenţia, sfidarea, atitudinea iconoclastă se mai referă la literatură? Spaţiul virtual înseamnă şi altceva decât devălmăşie, lipsă de criterii? Quasi-anonimatul corespondenţilor, eterogenitatea lor, textul colectiv : o formă radicală de post-modernism? De ce toţi autorii virtuali vor să tipăreasca în cele din urmă o carte pe hârtie şi vor să se scrie despre ea tot pe hârtie?

 

A treia sesiune a întâlnirilor TAIFAS LITERAR PEN s-a desfăşurat în septembrie (dată nesigură) 2012.

Tema a fost . Tăcerea în literatură.

Invitat : Criticul literar Mircea Martin

 

A patra sesiune a întâlnirilor TAIFAS LITERAR PEN s-a desfăşurat Joi 8 noiembrie 2012 la ora 17 la Cafeneaua CAPŞA.

Tema întâlnirii : Cum îşi translează scriitorul propria biografie în operă.

Invitat : criticul literar Alex. Stefanescu.

 

A cincea sesiune a întâlnirilor TAIFAS LITERAR PEN

a avut loc la Cafeneaua CAPŞA pe data de joi 17 ianuarie 2013 ora 17.

Tema a fost următoarea : Ce înseamnă experienţa traducerii pentru un scriitor. Atracţia şi pericolele bilingvismului.

Invitat : scriitoarea şi traducatoarea Nora Iuga.

 

A şasea sesiune a întâlnirilor TAIFAS LITERAR PEN

a avut loc la Cafeneaua CAPŞA pe data de luni 11 martie ora 17.

Tema a fost următoarea :

Zilele trec, scriitorii mor, opera lor cade în uitare. Care este rolul criticii literare, al memorialisticii, al antologiilor? Poate exista o literatură fără trecut?

Invitat : criticul literar şi memorialistul Gabriel Dimisianu