Seară de poezie armână coorganizată de PEN România și PEN Armân

Lila Cona, președinta PEN Armân, și Radu Vancu, președintele PEN România

În 2022, PEN România a aniversat 100 de ani de când aromânul Marcu Beza atesta într-o scrisoare înființarea Centrului PEN Român. Tot în 2022, la Congresul PEN de la Uppsala, centrul PEN Armân a fost primit în familia PEN International. Sediul centrului PEN Armân este la Belgrad – și reunește scriitori armâni din întreaga Peninsulă Balcanică.

Primul eveniment organizat de PEN Armân a avut loc luni, 22 mai 2023. PEN Armân și PEN România, în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române si Biblioteca Centrală Universitară Carol I, au organizat o Seară de poezie armână.

Mariana Gorczyca, secretara generală a PEN România

Au citit scriitorii Spiru Fuchi (Albania), Santa Djika (Macedonia de Nord), Lila Cona (Serbia), Mantsu Kira (România), George Vrana (România), Toma Enache (România), Sorin Anagnoste (România). Lectura a fost precedată de o expoziție de carte armână, organizată în Aula BCU.

Scriitori din conducerea PEN Armân: Lila Cona, Kira Mantsu, George Vrana

PEN Armân a fost reprezentat la festivitatea de deschidere a serii de poezie de către Lila Cona (președintă). Din partea PEN România au participat Mariana Gorczyca (secretară generală) și Radu Vancu (președinte).

Publicul din Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I